SELVUTVIKLINGHvordan er det mulig å utvikle seg selv?


Først om fremst er det et spørsmål om motivasjon. Når mennesker kommer til en skillevei, ofte en form for krise hvor det stilles spørsmål ved levesett eller verdier, økes motivasjonen for endring. Mange har en følelse av at de mangler noe i livet uten å sette fingeren på noe spesielt.


Mitt utgangspunkt når jeg treffer et nytt menneske som ønsker hjelp, er hvor den enkelte befinner seg akkurat nå. Under utdanningen min har jeg lært en del teori, men det som hver enkelt har lært meg i terapitimer er like viktig. Etter hvert kan det være viktig og riktig å gå nærmere inn på mulige årsaker.


For å komme videre i livet mener jeg at det å kjenne på følelser og ta de på alvor er viktig. Når noe føles usikkert, kan følelsene hjelpe oss videre. Noen ganger kan følelsene løpe løpsk, spesielt når angsten får overtaket. Da kan det være lurt å sjekke ut, ofte sammen med en annen, om følelsene har et overtak de ikke bør ha. Forøvrig er det en hovedregel å stole på sine følelser!


Barndom og oppvekst er viktig for alle. Et lite barn trenger omsorgsfulle foreldre som tar barnet og dets følelser på alvor. Det dreier seg om å lære barn å regulere seg og sine følelser. Tilstrekkelig avhengighet er en rett for alle barn, men samtidig skal foreldre legge til rette for at små barn får prøve seg frem og bli mer uavhengige etter hvert. Dette begynner tidlig, fra barn kan komme seg frem og utforske verden.


Det er forskjell på selvfølelse og selvtillit:


Selvfølelse: Følelse og visshet om egen verdi. Mange med god selvfølelse kan ha fått en god basis fra sine foreldre og andre som har satt pris på dem uansett hva de presterte. Samtidig er ikke det nok. Selvfølelsen bør pleies, med å ta imot gode ting, men også ved å være snill mot seg selv.


Selvtillit: Tillit til egen dyktighet. De fleste har noe de er flinke til, fra skolefag til arbeidsoppgaver på jobben.


Mange trenger å få mer påfyll av selvfølelse enn selvtillit. Med god selvfølelse er det lettere å leve, spesielt å sette grenser for seg selv og andre. Hvis en med god selvfølelse går på en smell på et område den vanligvis lykkes, er det lettere å komme tilbake enn for en med dårligere selvfølelse.


Hva gjør at mennesker kommer i kriser?

- Å bli sviktet i kjærlighetsforhold; bli forlatt, utroskap

- Konflikter med andre mennesker

- Miste jobb eller sykmelding pga. fysiske sykdommer

- Store krav fra arbeidsgiver eller andre som det er vanskelig å si nei til, kan føre til utbrenthet


Alt dette er følelsesladet. Hvis det er vanskelig å si fra, ofte fordi det personlighetsmessig eller ut fra tidligere erfaringer er uvant, kan det ta lang tid før den enkelte klarer å gjøre noe med det. Det er viktig å si fra på en måte som blir forstått. Hvordan andre reagerer kan ingen gjøre noe med, men alle kan ta ansvar for sine egne følelser og handlinger. Noen ganger må alle si stopp og gjøre noe med det.


Det er mange måter å få det bedre på. Jeg tror mest på å snakke om det, helst med den eller de som er direkte involvert, men noen ganger trengs det en samtalepartner for å sortere tanker og følelser før handling. Husk at tanker og følelser aldri er farlige! Det som kan være farlig er impulsive og planlagte handlinger som skader en selv eller andre.


Mennesker som har ønsker om å jobbe mer inngående med sine vansker, spesielt hvis de har vart i mange år eller dreier seg om relasjoner til andre mennesker, anbefales gruppeterapi.    NYHETER  • Minst 6 måneders ventetid på vurdering og det må påregnes ytterligere ventetid på terapi.Britt Børven

Spesialist i psykiatri

Diplomert gruppeanalytiker

ID-nr. 7035 403


Medlem av Den norske legeforening, Norsk Gruppepsykoteraputisk Forening, Institutt for gruppeanalyse, Institutt for psykoterapi og EMDR Norge


T. 91 71 41 97

post(alfakrøll)po-ps.no
po-ps© 2008 • Privacy Policy • Terms of Use