PSYKIATRIJeg er psykiater og syns det er passende å ha med psykiatri i navnet til virksomheten min.


Det er mange forskjellige assosiasjoner til psykiatri, som tvang, medikamenter, innleggelse, selvmord og galskap. Da jeg bestemte meg for å bli psykiater, var det fordi jeg hadde drevet allmennpraksis og satt med mange pasienter som hadde behov for å snakke om sine plager. Etter å ha drevet samtaleterapi et par år, bestemte jeg meg for å prøve og drive gruppe og begynte på utdanning i gruppeanalyse.


Med dette håper jeg at du vil komme til en fagperson som har en del erfaring med å vurdere diagnoser, medikamenter, selvmordsfare og voldsfare, men først om fremst en som kan lytte og gi innspill for å kunne få et bedre liv. De fleste mener at familie og andre nære mennesker er viktige, derfor er våre forhold til andre det mange bør jobbe med. Noen trenger hjelp på veien, enten i form av  individual- eller gruppeterapi. I gruppe kan du møte flere mennesker som har andre erfaringer og kan gi flere innspill og tilbakemeldinger enn en enkelt terapeut kan gi.


Jeg er ikke imot medikamenter, men jeg ser på dem som en støtte for å klare og håndtere livet på en bedre måte uten etter hvert. Jeg gir derfor vurdering av medikamenter ved behov, men helst i samarbeid med fastlege.       NYHETER  • Minst 6 måneders ventetid på vurdering og det må påregnes ytterligere ventetid på terapi.Britt Børven

Spesialist i psykiatri

Diplomert gruppeanalytiker

ID-nr. 7035 403


Medlem av Den norske legeforening, Norsk Gruppepsykoteraputisk Forening, Institutt for gruppeanalyse, Institutt for psykoterapi og EMDR Norge


T. 91 71 41 97

post(alfakrøll)po-ps.no
po-ps© 2008 • Privacy Policy • Terms of Use