KONTAKTPostadresse - Psykiater Britt Børven

                        Storgata 11B

                        2050 Jessheim

                       

                         

Beskrivelse -  Inngang på baksiden av LampeMagasinet

                        Kart


Tidspunkt - mandag til torsdag kl. 9 - 17

 

Telefon - 91 71 41 97

               Telefontid mandag til torsdag kl 12.40 til 13.00.                                   

           

Samarbeid - Henvisning fra lege er en forutsetning.


Pris - kr. 320 for individualtime med varighet på 45 minutter.

         Gruppesesjoner koster kr. 320 pr. gang med varighet på 90 minutter.


Mail - post(alfakrøll)po-ps.no

    NYHETER  • Minst 6 måneders ventetid på vurdering og det må påregnes ytterligere ventetid på terapi.Britt Børven

Spesialist i psykiatri

Diplomert gruppeanalytiker

ID-nr. 7035 403


Medlem av Den norske legeforening, Norsk Gruppepsykoteraputisk Forening, Institutt for gruppeanalyse, Institutt for psykoterapi og EMDR Norge


T. 91 71 41 97

post(alfakrøll)po-ps.no
po-ps© 2008 • Privacy Policy • Terms of Use