GRUPPETERAPIGruppeterapi holdes på mandag kl 15.30 til kl 17.00, tirsdag kl. 14.30 og kl. 17.00 


Hver sesjon koster kr. 320, og betales inntil man har fátt frikort. Man má gi beskjed om  fravær innen 24 timer ellers má sesjonen betales som vanlig.  Gruppene har fri i høytider og skoleferier med enkelte varslede avlysninger i god tid. Det er viktig med stabilt oppmøte, å komme tidsnok og gi beskjed ved fravær. 


Gruppene varer 90 minutter og den enkelte må forplikte seg til å være med i minst ett år. Dette er en ypperlig anledning til å jobbe med seg selv og sitt forhold til andre.


I en gruppe som jobber etter gruppeanalytiske prinsipper er det ingen tema eller oppsatt dagsorden. Alle deltagerne oppfordres til fri utveklsing av tanker, følelser og fantasier. Drømmer er kongeveien til det ubevisste og kan være aktuelle når gruppa er trygg nok.


Fokus for gruppa er selvutvikling: Å fremme selvforståelse og bearbeide følelesmessige konflikter.


Alle bør ha et eller flere mål for å gå i gruppe. Det kan komme andre ting underveis, og det er i orden. Ved behov er det mulig å få individuelle timer hos terapeuten, men temaene bør komme tilbake til gruppa etter hvert.


Det er plass til opptil 9 deltagere per gruppe, tilstreber både kvinner og menn og en god sammensetning forøvrig. Det er plass til menn i gruppene.


    NYHETER  • Minst 6 måneders ventetid på vurdering og det må påregnes ytterligere ventetid på terapi.Britt Børven

Spesialist i psykiatri

Diplomert gruppeanalytiker

ID-nr. 7035 403


Medlem av Den norske legeforening, Norsk Gruppepsykoteraputisk Forening, Institutt for gruppeanalyse, Institutt for psykoterapi og EMDR Norge


T. 91 71 41 97

post(alfakrøll)po-ps.no
po-ps© 2008 • Privacy Policy • Terms of Use