NYHETER  • Minst 6 måneders ventetid på vurdering og det må påregnes ytterligere ventetid på terapi.Britt Børven

Spesialist i psykiatri

Diplomert gruppeanalytiker

ID-nr. 7035 403


Medlem av Den norske legeforening, Norsk Gruppepsykoteraputisk Forening, Institutt for gruppeanalyse, Institutt for psykoterapi og EMDR Norge


T. 91 71 41 97

post(alfakrøll)po-ps.no


Privatpraksis for mennesker som ønsker å snakke med en psykiater. Fokus er selvutvikling og motivasjon for å få det bedre med seg selv og andre.


- Individualtimer for samtaler, psykoterapi og selvutvikling.

- Vurderinger når det gjelder medikamenter ved psykiske plager og oppfølging av dette.

- Vurderinger av diagnoser og videre anbefaling av terapi eller arbeid.

- Langtids analytisk gruppeterapi for de som er motiverte til å jobbe mer med langvarige plager og ønsker å bedre sitt forhold til andre mennesker.


Ansvarlig lege og spesialist i psykiatri (2004)/ psykiater Britt Børven:

Jeg har stor interesse og tro på at det nytter å snakke!

Jeg er diplomert gruppeanalytiker (2010) fra Institutt for gruppeanalyse og vil tilby flere typer grupper hvis det er behov. Jeg kan også tilby behandling med EMDR, spesielt ved traumer eller andre fastlåste hendelser.


Det er inntaksstopp for nye pasienter til individuelle timer og gruppeterapi. Jeg tar ingen nye til utredning i forhold til ADHD lenger. Mine satsingsområder er intensiv psykodynamisk psykoterapi individuelt og i gruppe.


Jeg har avbestillinger innimellom. Hvis du er fleksibel og kan komme på kort varsel, fra en dag til noen timer, si ifra!Oppdatert 01.05.2019


po-ps© 2008 • Privacy Policy • Terms of Use